Zapraszamy do współpracy

Nie ma żadnych ograniczeń w rozpoczęciu współpracy z KOPRĄ. Naszym Klientem może zostać każda osoba prowadząca działalność gospodarczą jak również osoba fizyczna. W obu przypadkach procedura jest prosta i szybka.