Regulamin promocji eKluczolandia

Regulamin promocji e-KLUCZOLANDIA

Definicje:

e-sklep: aplikacja internetowa dostępna ze strony www.kluczykarze.pl służąca do składania zamówień w firmie KOPRA Sp. z o.o.

e-Dukat: wirtualna waluta, punkty premiowe przyznawane za zakupy w KOPRA Sp. z o.o.

konto Dukat electron: wirtualna kartoteka, do której przypisane są gromadzone punkty

Katalog nagród: wykaz dostępny na stronie www.kluczykarze.pl zawierająca przykłady nagród, na które można wymienić E-dukaty.

Zasady:

1.

Wprowadzamy imienne konta stałego klienta, do których przypisywane są e-Dukaty.

2.

e-Dukaty zasilają konto przy każdym zakupie spełniającym kryteria:
* – Każde 100 zł netto faktury = 5 e-Dukatów na konto.
* – Zamówienie złożone przez e-sklep: j.w. + każde 100 zł =1 e-Dukat ekstra premii za zakup przez internet.
* – Zamówienie o wartości powyżej 1000 zł netto (bez względu na formę) równa się + 10 e-Dukatów ekstra premii za duże zamówienie.

3.

e-Dukaty zasilają konto w sposób automatyczny, co najmniej raz w tygodniu na podstawie zaksięgowanych i zapłaconych faktur.

4.

Zwrot towaru powoduje rekalkulację dodanych e-Dukatów, w przypadku wystawienia faktury korygującej podstawą do naliczenia ilości e-Dukatów jest wartość faktury sprzedaży pomniejszona o wartość faktury korygującej.

e-Dukatem można płacić wyłącznie za produkty i usługi po uzgodnieniu zakupu z KOPRA Sp. z o.o.

6.

Konto Dukat electron jest imienne, ale do jednego konta można przypisać wiele firm (np. właściciel mini sieci może gromadzić na jednej karcie e-Dukaty, przy zakupie każdej z jego firm). Konto jest ważne bezterminowo.

Użytkownik konta Dukat electron może w każdym momencie sprawdzić stan swojego konta logując się do e-sklepu.

Każda wydawana nagroda ma swoją cenę wyrażoną w e-Dukatach.

Użytkownik konta może złożyć zamówienie na wybraną nagrodę uzgadniając zamówienie z KOPRA Sp. z o.o. Jeżeli na jego koncie znajduje się potrzebna ilość e-Dukatów, następuje zablokowanie środków i zakup nagrody. W momencie odbioru nagrody użytkownik konta kwituje odbiór nagrody, potwierdzając wolę wydania wypisanej na dokumencie liczby e-Dukatów. E-Dukaty są zdejmowane ze stanu konta Dukat electron.

10.

KOPRA sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odmowy zarejestrowania uczestnika i założenia konta Dukat electron lub wyłączenia uczestnika i wykasowania konta.

KOPRA sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do przerwania akcji, zapewniając w takim wypadku możliwość wykorzystania wszystkich zgromadzonych e-Dukatów na wybrane nagrody lub rabaty przy zakupach towarów w KOPRA Sp. z o.o.

13.

Akcja rozpoczyna się w dniu 18 kwietnia 2006r. i trwa do chwili przerwania jej przez KOPRA sp. z o.o.