Nowe rozwiązanie Silca – kodowanie Toyota® ‘H’

Silca opracowała system kodowania transponderów do Toyota® ‘H’ pozwalające klonować transpondery Texas® 128 bit oraz prekodować transpondery do niektórych modeli samochodów Toyota® i Subaru® celem programowania za pomocą urządzeń Advanced Diagnostics.


Bezpłatna aktualizacja oprogramowania do RW4 Plus i Fast Copy Plus

Rozwiązanie Silca dla Toyota® ‘H’ pozwala na klonowanie transponderów do najnowszych popularnych modeli Toyota® używających kluczy z transponderami systemu ‘H’. Rozwiązanie nie wymaga dostępu do internetu. Wystarczy wykonać bezpłatną aktualizację RW4 Plus lub Fast Copy Plus do wersji 04.08.093.


Proste kodowanie

Klonowanie transponderów Texas® 128 bit odbywa się w ten sam, prosty sposób, co kodowanie innych transponderów.


Bez konieczności wykonywania operacji w samochodzie

Transponder jest klonowany bez potrzeby dokonywania jakichkolwiek operacji w samochodzie. Nie trzeba np. łączyć się z pojazdem za pomocą SNOOP. Dzięki temu proces kodowania jest łatwy i szybki. Nie ma też potrzeby używania połączenia z internetem!


Prekodowanie transponderów

Rozwiązanie Silca do Toyota® ‘H’ umożliwia prekodowanie transponderów do niektórych modeli Toyota® i Subaru® celem ich programowania za pomocą urządzeń Advanced Diagnostics Smart Pro.


Użycie kluczy

Rozwiązanie pozwala używać kluczy Silca LOOK-A-LIKE jak również oryginalnych kluczy.


Transponder

Rozwiązanie pracuje z nowym transponderem Silca T128C.

Texas 128C solution
Transponder t128C
fast copy plus
rw4 plus